حوصله تایپ کردن ندارید ؟

وقت تایپ کردن ندارید ؟

میخوایید متن های خیلی زیاد رو در کم ترین زمان تایپ کنید؟؟

دیگه از شر تایپ متن های زیاد فارسی و انگلیسی راحت شید

تایپ جزوه های دانشجویی پذیرفته میشود

تایپ انواع متون فارسی و انگلیسی

در کمترین زمان

تایپ 100 صفحه در روز

کمترییییین هزینه

هر 2 صفحه A4 فقط و فقط 1000 تومان

ساخت پاور پوینت به صورت حرفه ای پذیرفته میشود(پیام خصوصی دهید)

یک فایل با فرمتWORD

یک فایل با فرمتPDF

به زبان: فارسی

تحویل به صورت: word، pdf